Grafisk Facilitering

Grafisk Facilitering

Grafisk Facilitering er at gøre kommunikation let, overskuelig og effektiv – ved hjælp af ikoner og illustrationer. Du hjælper andre til at huske, aktivere deres styrker og blive kvalificerede medspillere.

LÆR MANGE FORSKELLIGE REDSKABER

At facilitere grafisk – er at lede, nudge og inspirere personer mod et mål på workshops, møder, seminarer og konferencer. Ved hjælp af ikoner og tegninger, visuelle præsentationer og skabeloner, skaber du de redskaber der understøtter kommunikation i enhver sammenhæng.

På kurset lærer du at tegne – at tegne på egen hånd, at tænke kritisk og finde de rette ikoner. Du lærer om arbejdet forud for, under og efter en workshop. Du lærer at støtte den der taler, den der underviser online, og du lærer at skelne mellem tekst og billedmæssig kommunikation, og i hvilket forhold du skal bruge dem.

Ikontegning

Ikontegning af alle relevante ikoner

Skabeloner

De helt store skabeloner og visuelle præsentationer

Virkemidler

Understøttende visuelle virkemidler online, til foredraget, på konferencen

Formidling

360 graders visuel formidling – lige der hvor du skal have succes og nå dine mål

Tegneredskaber og en proceshjerne

For at hjælpe dig bedst muligt – lærer du hvordan du understreger dine budskaber med billeder. Billeder aktiverer vores forestillingsevne. Med den kommer vi langt.
Du får redskaber til at kunne tegne efter alle ikoner d støder på. Du lærer om farver, om dynamikker, om at tegne alle relevante scenarier.  Du lærer at bruge tegneredskaberne rigtigt. Du lærer også hvad du skal gøre når du står og faciliterer og noget går galt. På den måde kan du trygt gå ud og facilitere og have de visuelle virkemidler med der hjælper dig bedst.  Du får grundlæggende tegnefærdigheder, skrive stort og læsbart. Du lærer at skabe de helt store illustrationer sp I kan overskue hele projektet. Du lærer at motivere enkeltpersoner og teams med tegning.

Udtalelser

Eksempler på kursistudtalelser fra projektopstart, undervisning og grafisk referat.

Den grønne rygrad – Mellemstor virksomhed

Med sine grafiske input og viden om udviklingsprocesser kvalificerede Karen Liv arbejdet med en kommunikationsstrategi i Concito og Haver til Mavers fælles projekt, Den Grønne Rygrad. 

Hun bød engageret ind med en ambitiøs dagsorden for samarbejdet og udfordrede os bl.a. konstruktivt på vores tanker om udbytte af en workshop. 

Sidst, men ikke mindst, har Karen Livs grafiske resumé fra workshoppen (som hænger centralt på væggen på vores kontor) været et fast referencepunkt, når vi har skullet introducere nye medarbejdere til kommunikationsstrategien og generelt skal minde os selv og hinanden om vores metode og målsætning.

 Amalie Ørsted

Projektleder – Selvstændig virksomhed

Karen Liv er en utrolig kompetent som formidler og dygtig til sit fag. Hun er meget nærværende og får deltagerne til at føle sig godt tilpas. Med hendes gode humør og forståelse for mennesker skaber hun det bedste rum for læring. Jeg håber at mange får glæde af hendes gode undervisning

Carina Flagfeldt
Projektleder og grafiker

Uddannelsesinstitution – erhvervsrettet

Med sine grafiske input og viden om udviklingsprocesser kvalificerede Karen Liv arbejdet med en kommunikationsstrategi i Concito og Haver til Mavers fælles projekt, Den Grønne Rygrad. 

Hun bød engageret ind med en ambitiøs dagsorden for samarbejdet og udfordrede os bl.a. konstruktivt på vores tanker om udbytte af en workshop. 

Sidst, men ikke mindst, har Karen Livs grafiske resumé fra workshoppen (som hænger centralt på væggen på vores kontor) været et fast referencepunkt, når vi har skullet introducere nye medarbejdere til kommunikationsstrategien og generelt skal minde os selv og hinanden om vores metode og målsætning.

Lektor Kjersti K Lindblad KEA Optometri

Generelle og skræddersyede kurser finder du hér

 

Standard
1-2 dages hands-on

Standard Grundkursus for 3-12 kursister af 1-2 dages varighed. Hands-on teknikker, øvelser med et generelt fokus på møder, processer og projekter.
Efter endt kursus kan du selv illustrere og formidle – og står stærkere i rummet.

Hør mere
Mest Populære
Tilpasset jeres behov

Skræddersyet til jeres behov – skal I finde motivationen? Blive et stærkere team? Komme allerbedst fra start?
Eller er jeres behov at blive klar til en deadline?  Vil I skabe overblik over investorer og deres ønsker? Eller simpelthen bare have en workshop der passer ind dér hvor I har brug for et energiboost?

Efter endt workshop er I et stærkere team, der er afklaret omkring målet og hvad I skal arbejde videre med og hvilke styrker I skal bringe i spil

Hør mere
Pro pakken
All inclusive

Skal I holde en konference eller en et oplæg for mange mennesker? Vil I holde motivation og nå igennem med jeres budskab? Skal I bruge visuelle virkemidler der booster jeres formål? VIl I have visuelle skabeloner, et illustreret uddannelsesforløb og en temadag for medarbejderne?

Rigtig meget kan lade sig gøre – her kan I få både undervisning, visuelle virkemidler og det der er rundt om en vellykket kommunikation som deltagerne vil huske i lang tid.

Hør mere

Andre kurser

Generelle og skræddersyede kurser finder du hér.

Grafisk Facilitering

Visuelle virkemidler, hands-on og tegnelyst! Vi tegner ikoner og helt store formater. Vi planlægger brugen af illustrationer til projekter og processer – så du bliver en forrygende facilitator!

Læs Mere

Tegn Bæredygtighed

Motivér andre til den grønne omstilling! Understøt nudging og ægte forandring! Gør komplekse begreber og lovstof let forståeligt og let at komme i gang med – så I kan konkurrere når alle vil have bæredygtige varer og virksomheder!

Læs Mere

Simulation

Simulation er at efterligne virkeligheden med brug af papirmodeller. I lærer som team at forstå komplekse sammenhænge i hverdagsscenarier – så I kan spare kræfter, effektivisere arbejdsgange og være på forkant med udfordringerne!

Læs Mere