Simulation

Simulation

Simulation er at simulere en ønsket virkelighed. Sådan skaber den bedste start i en kompleks virkelighed.  Når du aktiverer modtagers spejlneuroner bliver målene nemmere at opnå. Kan vi se det for os finder vi styrken og kreativiteten til at komme derhen af egen vilje. Vi finder kritiske fejl før de koster os dyrt, og vi husker hvad der skal til når der er bump på vejen. Og så kommer vi sikkert fremad på en vej vi har forudset. Kurset er relevant for sundhedssektoren, beredskabet, i undervisning af varme hænder og til arbejdet med mennesker på spektret.

EN IMITATION AF VIRKELIGHEDEN

Vi træner og tester virkelige scenarier. Vi forudser farer og lærer os god sikkerhed og bedre procedurer.  Vi finder mulige udfald og deraf de handlemuligheder I skal afprøve i virkelighedens verden.

Vi arbejder med modeller der passer til jeres virkelighed og arbejder med scenarietræning. I får opgaver i teamet og så udspiller vi en virkelighedsnær handling. I får tid til at reflektere over hvor I skal justere planer, arbejde med jeres brugere, kunder og borgere. I et trygt rum og med tid til at se det hele lidt fra oven inden I dykker ned i praksisnær hverdag.

Muligheder og begrænsninger

Overblik over muligheder og begrænsninger

Afgrænsning

Afgrænsning af ønskede kompetencer og ressourcer

Virkelighedsnære scenarier

Gennemspilning af virkelighedsnære scenarier, do´s and dont´s

Lær mange redskaber

SWOT, GAP, WHY, AI, SCOPE, Jerntrekanten, LEAN m.fl.

Simulation kan bruges I alle brancher

Papir simulation kan bruges i alle brancher – her fokuserer vi på, hvad der sker mellem personer, i forskellige situationer – og i de projekter og processer de indgår i. For eksempel er det en fordel for TR og AMR at udspille konflikthåndtering, den svære samtale, arbejdsmiljø scenarier og andre situationer fra virkeligheden.

På workshoppen arbejder vi i trygge rammer, med en bestemt case, I ønsker at undersøge; det kan være situationer hvor du som leder skal klarlægge hvem skal med på projektet og hvorfor, hvad skal de bidrage med af kompetencer og know-how etc. Det kan også være at I som team skal forudse risici og muligheder, overveje hvilke investeringer I skal foretage og hvilke samarbejdspartnere der er fordelagtige at invitere.

Simulation er også for dig der arbejder med coaching og som vil udvikle et værktøj til hjælpe dine klienter, eller du der som psykolog har fokus på adfærd i bestemte kontekster.
Brandmænd, politifolk mv. kan også gøre bruge af simulation til at forudse farer og muligheder.

 

Udtalelser

Eksempler på kursistudtalelser fra projektopstart, undervisning og grafisk referat.

Den grønne rygrad – Mellemstor virksomhed

Med sine grafiske input og viden om udviklingsprocesser kvalificerede Karen Liv arbejdet med en kommunikationsstrategi i Concito og Haver til Mavers fælles projekt, Den Grønne Rygrad. 

Hun bød engageret ind med en ambitiøs dagsorden for samarbejdet og udfordrede os bl.a. konstruktivt på vores tanker om udbytte af en workshop. 

Sidst, men ikke mindst, har Karen Livs grafiske resumé fra workshoppen (som hænger centralt på væggen på vores kontor) været et fast referencepunkt, når vi har skullet introducere nye medarbejdere til kommunikationsstrategien og generelt skal minde os selv og hinanden om vores metode og målsætning.

 Amalie Ørsted

Projektleder – Selvstændig virksomhed

Karen Liv er en utrolig kompetent som formidler og dygtig til sit fag. Hun er meget nærværende og får deltagerne til at føle sig godt tilpas. Med hendes gode humør og forståelse for mennesker skaber hun det bedste rum for læring. Jeg håber at mange får glæde af hendes gode undervisning

Carina Flagfeldt
Projektleder og grafiker

Uddannelsesinstitution – erhvervsrettet

Med sine grafiske input og viden om udviklingsprocesser kvalificerede Karen Liv arbejdet med en kommunikationsstrategi i Concito og Haver til Mavers fælles projekt, Den Grønne Rygrad. 

Hun bød engageret ind med en ambitiøs dagsorden for samarbejdet og udfordrede os bl.a. konstruktivt på vores tanker om udbytte af en workshop. 

Sidst, men ikke mindst, har Karen Livs grafiske resumé fra workshoppen (som hænger centralt på væggen på vores kontor) været et fast referencepunkt, når vi har skullet introducere nye medarbejdere til kommunikationsstrategien og generelt skal minde os selv og hinanden om vores metode og målsætning.

Lektor Kjersti K Lindblad KEA Optometri

Vores Pakker

Her kan du vælge alle kurser og foredrag som standardudgaver eller skræddersyet til jer!

Standard
1-2 dages hands-on

Standard Grundkursus for 3-12 kursister af 1-2 dages varighed. Hands-on teknikker, øvelser med et generelt fokus på møder, processer og projekter.
Efter endt kursus kan du selv illustrere og formidle – og står stærkere i rummet.

Hør mere
Mest populære
Tilpasset jeres behov

Skræddersyet til jeres behov – skal I finde motivationen? Blive et stærkere team? Komme allerbedst fra start?
Eller er jeres behov at blive klar til en deadline?  Vil I skabe overblik over investorer og deres ønsker? Eller simpelthen bare have en workshop der passer ind dér hvor I har brug for et energiboost?

Efter endt workshop er I et stærkere team, der er afklaret omkring målet og hvad I skal arbejde videre med og hvilke styrker I skal bringe i spil.

Hør mere
Pro pakken
All inclusive

Skal I holde en konference eller en et oplæg for mange mennesker? Vil I holde motivation og nå igennem med jeres budskab? Skal I bruge visuelle virkemidler der booster jeres formål? VIl I have visuelle skabeloner, et illustreret uddannelsesforløb og en temadag for medarbejderne?

Rigtig meget kan lade sig gøre – her kan I få både undervisning, visuelle virkemidler og det der er rundt om en vellykket kommunikation som deltagerne vil huske i lang tid.

Hør mere

Andre kurser

Generelle og skræddersyede kurser finder du hér.

Grafisk Facilitering

Visuelle virkemidler, hands-on og tegnelyst! Vi tegner ikoner og helt store formater. Vi planlægger brugen af illustrationer til projekter og processer – så du bliver en forrygende facilitator!

Læs Mere

Tegn Bæredygtighed

Motivér andre til den grønne omstilling! Understøt nudging og ægte forandring! Gør komplekse begreber og lovstof let forståeligt og let at komme i gang med – så I kan konkurrere når alle vil have bæredygtige varer og virksomheder!

Læs Mere

Simulation

Simulation er at efterligne virkeligheden med brug af papirmodeller. I lærer som team at forstå komplekse sammenhænge i hverdagsscenarier – så I kan spare kræfter, effektivisere arbejdsgange og være på forkant med udfordringerne!

Læs Mere